Bliv Certificeret Mindful Dagplejer

Hvad er Mindfulness?

Mindfulness er evnen til at være bevidst nærværende og fuldt opmærksom på nuet, deraf navnet.

Alle ens tanker og følelser observeres som de er i øjeblikket, men de vurderes ikke, som man normalt vil gøre. Man erkender blot, at de eksisterer, uden at lade sig påvirke yderligere af dem.

Derigennem opnår man en langt større selvindsigt, og endnu vigtigere, med mindfulness lærer man ikke at lade negative tanker og følelser få kontrollen over sindet.

Det er helt normalt at have negative tanker, men vi kan selv vælge, at de ikke skal have vores opmærksomhed – vi kan lære at lade dem passere, hvorved de mister deres styrke. Alt, vi står tilbage med, er det konstruktive.

Kan jeg få glæde af mindfulness?

Med et ord; Ja alle kan få glæde af mindfulness. Når du først har lært mindfulness, vil du opleve en positiv indvirkning i mange forskellige aspekter af dit liv, måske oven i købet på områder, du ikke før troede kunne forbedres.

Flere videnskabelige studier, uafhængigt af hinanden, har undersøgt fordelene ved mindfulness, og er kommet frem til nogle bemærkelsesværdige resultater. Det viser sig, at hvis du anvender mindfulness dagligt i bare nogle få uger,  vil du opnå positive forandringer både fysisk, psykologisk og socialt.

Herunder kan du se nogle af de fordele de videnskabelige forsøg fandt ved mindfulness:

  • Efter bare 8 uger med mindfulness var forskerne i stand til at måle en øget grad af resistens overfor sygdomme. Ved at udøve mindfulness styrker du altså dit immunforsvar, og dermed din evne til at bekæmpe sygdomme.
  • Folk, der udøvede mindfulness dagligt, var mere glade, og havde mange flere positive følelser, end normalt. Derudover blev hyppigheden og styrken af de negative tanker og følelser mindsket. F.eks. følte deltagerne sig ikke længere stressede og irritable i hverdagen. Man får altså både flere positive følelser, og færre af de negative.
  • Mindfulness viser sig også at have stor indvirkning på vores mentale og kognitive evner. De testpersoner, der udøvede mindfulness dagligt, fik målt en øget mængde af det såkaldte “grå materie” i hjernen. Grå materie er en meget vigtig del af det centrale nervesystem, og forøgelsen betød, at testgruppen fik bedre evner inden for b.l.a. læring, hukommelse, regulering af følelser, empati, fokus og koncentration.

Hvorfor mindfulness kurser til dig der arbejder med børn?

Børn er født mindfulde. De spejler sig i de voksne, og i en travl og ofte stresset hverdag, aflærer de deres mindfulde væren.

Mindful Dagpleje Kurset handler blandt andet om mindfuldness aktiviteter med børn. Som mindful dagplejer giver du dem mindfulde pauser i løbet af dagen, som lader dem op og giver børnene evnen til at genkende og finde roen i sig selv resten af livet. Desuden styrker øvelserne børnenes koncentration, opmærksomhed, og kontakt med sig selv.
Mindful Dagpleje Kurset handler også i lige så høj grad om at vi, som dagplejere, er i bevidst nærvær med os selv og børnene. Børn har brug for at blive mødt med bevidst nærvær for at udvikle en stærk selvforståelse og et sundt selvværd. Dette lader sig kun gøre når vi som dagplejere, kigger indad på egne mønstre, overbevisninger og adfærd. På Mindful Dagpleje Kurset vil du bla. komme til at arbejder med dig selv igennem reflektionsøvelser og meditation.

Ønsker du som andre Certificerede Mindful Dagplejere, at giver børnene gaver for livet? Så find et kursus nær dig her

Jeg tilbyder også kurset skræddersyet til pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver, både i privat og kommunalt regi, i hele Danmark.

  • Mindful Vuggestue
  • Mindful Børnehave

Har dette fanget din interesse, så send mig blot en mail

De bedste hilsner

Mette

Comments are closed