Mindful Dagplejer Certificering

Dette kursus er til dagplejere, der ønsker fagligt at:

 •  være bevidst nærværende i børnehøjde.
 • gøre op med den automatiske og ubevidste adfærd i det pædagogiske arbejde.
 • udvikle en faglig og autentisk rollemodel.
 • blive bevidst om din egen sindstilstand.

Dette kursus er også til dagplejere der ønsker

 • Guide børnene i dagplejen i børnemeditationer.
 • Lave børneyoga med børnene i dagplejen.
 • få redskaber der kan bruges i det pædagogiske arbejde med børnene i dagplejen og i forældresamarbejdet.
 • få mindfulness øvelser til sig selv.

I gevinst får børnene   

 • mere indre ro
 • nærvær
 • mere glæde
 • bedre selvforståelse
 • et sundt selvværd.
 • øget koncentrationsevne.
 • mere empati.
 • gode sociale kompetencer.

I personlig gevinst få du:

 • mere indre ro.
 • øget selvværd.
 • mere overskud.
 • øget fokus.
 • mere glæde.
 • mindre stress.
 • mindre tankemylder.
 • mindre bekymring.
 • personlig udvikling.

Kurset vil indeholde:

 • Oplæg
 • Refleksionsøvelser
 • Meditationer
 • Gruppearbejde
 • Hjemmeøvelser og opgaver.
 • 1 skriftlig aflevering
 • 1 fremlæggelse

Gennemført kursus udløser Certificeringsbevis samt et Mindful Dagpleje flag.

Som Certificeret Mindful Dagpleje lever du op til følgende:

 • at lave mindfulness øvelser og meditationer med børnene dagligt.
 • at have en daglig, personlig meditations praksis.
 • at være i bevidst nærvær med børnene, forældrene og dig selv.
 • at være en bevidst autentisk rollemodel.
 • at arbejde ud fra de 8 mindfulness principper og NOAK modellen.

Eftersom det er en personlige udvikling at blive Certificeret i Mindful dagpleje, er certificeringen personlig og tildeles dig som gennemfører kurset. Krav til certificering er: 100% fremmøde, aflevering af skriftlig opgave og fremlæggelse på certificeringsdagen.

Er I stordagpleje, anbefaler jeg altid at begge dagplejere gennemfører kurset, så i begge har den autentiske, nærværende tilgang og den personlige udvikling med jer. Det er det bedste for børnene.

Underviser:
Mette Møldrup Hansen er uddannet coach, mindfulness practitioner og børneyogalærer.

Jeg har selv været dagplejer og kender alt til hverdagens udfordringer og glæder som dagplejer, og selvom jeg ikke er dagplejer længere, føler jeg i hjertet at jeg stadigvæk er det. Derfor har jeg skræddersyet Mindful Dagpleje Kurset til dig, da jeg ser Mindfulness som en vigtig grundsten i fundamentet af det gode børneliv.

Varighed:
Kurset strækker sig over 4 lørdage/søndage á 4 timer, samt 1 certificeringsdag af 5 timer placeret i en weekend. i alt 21 lektioner

Sted: I Hele Danmark, Find et kursus nær dig i kursus kalenderen for  2019

Antal pladser:
For at give dig det bedste udbytte af kurset er der max. 14 deltagere på kurset. Pladserne bliver tildelt efter “først til mølle”-princippet.

Prise 2019: 4790 + moms samt 1 flag/ pr kursist.

Privat Daglejere kan betale via rater: Jo før du tilmelder dig=jo flere små rater uden meromkostninger.

Bonus info 1: Det samlede beløb til kurser, uddannelse og konsulenter årligt, der overstiger bundgrænsen på 6100,-kr for særlige fradrag (takst 2018), kan trækkes fra på selvangivelsen.

Bonus info 2: Flere Kommunale dagplejere har haft held med at søge kompetencefonden. Du kan søge optil 9 mdr. før kursus start.

Tilmeldning og betaling:

 • Tilmelding på mail: moeldruphansen@bbsyd.dk
 • Faktura eller 1 rate betales ved tilmelding, for at sikre din plads på kurset.
 • Din tilmelding er bindende.
 • Bliver du forhindret er du velkommen til at få en plads på et andet hold eller sørge for at en anden får din plads. Kontakt mig venligst herom.
 • Som Privat Dagplejer tilmelder du dig kurset ved at sende mig en mail med Dagplejens navn, dit navn, adresse. mobil nr. om du ønsker at betale over rater. Om du er stordagpleje eller alm dagpleje, til moeldruphansen@bbsyd.dk
 • Som Kommunal Dagplejer tilmelder du dig kurset ved at sende mig en mail med dit navn, adresse, mobil nr, din arbejdsgivers navn, adresse, kontaktperson og EAN nr. til moeldruphansen@bbsyd.dk

Kurserne afholdes i hele Danmark, find dit hold her

 

Comments are closed